Foutmelding

  • Deprecated function: Return type of DateObject::__wakeup() should either be compatible with DateTime::__wakeup(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in include_once() (line 158 of /home/deb89160/domains/haachtstation.be/public_html/drupal/sites/all/modules/date/date_api/date_api.module).
  • Deprecated function: Return type of DateObject::format($format, $force = false) should either be compatible with DateTime::format(string $format): string, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in include_once() (line 158 of /home/deb89160/domains/haachtstation.be/public_html/drupal/sites/all/modules/date/date_api/date_api.module).
  • Deprecated function: Return type of DateObject::setTimezone($tz, $force = false) should either be compatible with DateTime::setTimezone(DateTimeZone $timezone): DateTime, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in include_once() (line 158 of /home/deb89160/domains/haachtstation.be/public_html/drupal/sites/all/modules/date/date_api/date_api.module).

Schoolvisie

Ons onderwijs moet SUPER  zijn , voor alle actoren die er deel van uit maken.

 

 S     SAMEN

SAMEN LEREN – SAMEN WERKEN – SAMEN LEVEN

SAMEN op WEG

 

Onderwijs is niet iets van één leerkracht , een directeur , een leerling een ouder alleen.

Onderwijs  verwezenlijken wij samen , in dialoog .  Alle betrokken dragen bij om het onderwijsproces en de ontwikkeling van de leerlingen optimaal te laten verlopen. Hiervoor wordt er heel wat tijden ruimte vrijgemaakt om in overleg te gaan met elkaar om zo een realistisch weg uit te stippelen voor elk van onze leerlingen.

 

U UNIEK

IEDERE WEG IS UNIEK

 

Iedere weg is uniek , maar ook elk kind is uniek. Door oog te hebben voor ieders eigen talenten en mogelijkheden gaan we samen op zoek naar die unieke weg voor elk kind. De aandacht gaat uit naar iedereen en we trachten een optimale ontplooiing te verwezenlijken op maat van iedere kind apart. Zorgzaam gaan we op zoek naar de juiste oplossingen van ieder die aan onze zorg wordt toevertrouwd. Welbevinden en betrokkenheid vormen daarbij de leidraad in ons opvoedingsproject.

P POSITIEF

OP WEG naar een POSITIEF ZELFBEELD

Doorheen ons opvoedingsproject willen we met een open houding en een warm leerklimaat  onze leerlingen een realistisch en positief zelfbeeld leren vormen. We proberen door te werken met een open houding  in een warm leerklimaat  stap voor stap met de leerlingen op verkenning te gaan. Als gemotiveerd team zullen we de leerlingen , soms met vallen en opstaan , begeleiden in hun groeiproces. Aan het einde van hun traject in onze school hopen we dat onze leerlingen naar buiten komen als jongeren die  zichzelf kennen en in zichzelf geloven .

E EIGENHEID

IEDER VOLGT ZIJN EIGEN WEG

Als team wakkeren we de ondernemingszin van onze leerlingen aan .We leren hen kritisch en nieuwsgierig te zijn . Met een brede kijk op de wereld laten we onze leerlingen.  hun eigen talenten ten volle ontplooien . We gaan  in onze school voor een harmonische ontwikkeling , gestoeld op het leerplan ZILL van het Katholiek onderwijs. Door het volgen van ieders talenten en mogelijkheden , volgt ieder ook zijn eigen weg.

 

R RESPECT

OP WEG NAAR RESPECTVOLLE WERELDBURGERS

 

We willen vooral jongeren vormen  die hun toekomstige wereld met respect benaderen. Jongeren die  met hun eigen identiteit  toch deel uitmaken van een groter geheel : een duurzame samenleving, waarin er respect heerst voor  alles en iedereen . Als Katholiek dialoogschool zullen we hiervoor teruggrijpen naar het geloof in het goede , net als Jezus.

 

Verder op weg met een realistisch zelfbeeld

de nodige zelfzekerheid

En dit samen met een rugzak vol kennis, vaardigheden

en positieve herinneringen