Foutmelding

  • Deprecated function: Return type of DateObject::__wakeup() should either be compatible with DateTime::__wakeup(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in include_once() (line 158 of /home/deb89160/domains/haachtstation.be/public_html/drupal/sites/all/modules/date/date_api/date_api.module).
  • Deprecated function: Return type of DateObject::format($format, $force = false) should either be compatible with DateTime::format(string $format): string, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in include_once() (line 158 of /home/deb89160/domains/haachtstation.be/public_html/drupal/sites/all/modules/date/date_api/date_api.module).
  • Deprecated function: Return type of DateObject::setTimezone($tz, $force = false) should either be compatible with DateTime::setTimezone(DateTimeZone $timezone): DateTime, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in include_once() (line 158 of /home/deb89160/domains/haachtstation.be/public_html/drupal/sites/all/modules/date/date_api/date_api.module).

Zorgvisie

Zorgvisie de wieltjes

Elk kind dat onze schoolpoort binnenstapt is een uniek kind, met talenten, vaardigheden en eigenschappen die onze school rijker maken. Die talenten willen we laten schitteren, die vaardigheden willen we uitbreiden, zijn of haar eigenschappen willen we verbreden.
Soms heeft een kind ook minder sterke kanten, vaardigheden die moeilijk voor hem zijn, aspecten die misschien wat trager rijpen, aspecten die misschien anders dan bij leeftijdsgenoten ontwikkelen. Ook hier willen we oog voor hebben, hier willen we aandacht aan besteden, hier willen we mee zoeken naar oplossingen, hier willen we mee ondersteunen.

 

De zorgwerking is een gedeelde verantwoordelijkheid voor klastitularis, zorgleerkracht, zorgcoördinator en directie waarbij de klasleerkracht de spilfiguur is.

Om aan zoveel mogelijk noden tegemoet te komen, werken onze leerkrachten vaak gedifferentieerd ( zowel binnen- als buiten–de- klasdifferentiatie) en/of met het 3 of 4 sporenbeleid. Door te werken in hoeken en/of groepen zijn er veel meer kansen om gedifferentieerd of zelfs op maat te werken. 

In elke klas zoeken we naar werkwijzen of aanpassingen die verschillen tussen leerlingen opvangen. Dit zijn verschillen in persoonlijkheid, in talenten, in achtergrond, in zorgvragen, in tempo, in interesse.

 

We baseren we ons hiervoor op resultaten en analyses van LVS-testen, maar zeker ook op dagelijkse observaties en evaluaties.

Onze klasleerkrachten staan geregeld stil bij hun manier van lesgeven en gaan in overleg met de kinderen, hun collega’s en de zorgcoördinator om zoveel mogelijk onderwijskansen te garanderen.

Dit overleg met de zorgcoördinator is structureel ingebouwd. ( na LVS afname of anders na een 6 tal weken) . 

 

Onze zorgleerkrachten zijn een absolute meerwaarde. Zij ondersteunen de klasleerkracht bij het observeren van de kinderen, bij het begeleiden van activiteiten en lessen, tijdens het aanbieden van de activiteiten en de lessen, bij het evalueren van vaardigheden en kennis.

Zij doen dit door met de klastitularis in gesprek te gaan en door als een co-teacher in de klas aanwezig te zijn of door aangepaste lessen met dezelfde leerinhoud te geven op een ander tempo .

 

 

Afhankelijk van de noden van de kinderen worden de zorguren over de verschillende klassen verdeeld. Er is 1 zorgleerkracht werkzaam in het kleuteronderwijs en 3 ( 1 per graad) in de lagere school.

 

Wij willen we graag in gesprek  gaan met de ouders: Komt hun kind graag naar school? Voelt het zich goed in de klas? Hoe ontwikkelt het zich? Wat zijn zijn sterke kanten? Waar loopt het wat moeizamer? Maken de ouders zich ergens zorgen over? Hoe kunnen wij het kind het best helpen? Vele vragen waar we graag samen over praten en nadenken.
Om dit mogelijk te maken wordt er in het begin van het schooljaar een gezamenlijk oudercontact georganiseerd, voor de kerstvakantie een individueel oudercontact en voor de paasvakantie een tweede individueel oudercontact.
Daarnaast is het altijd mogelijk om als ouder een leerkracht net voor of net na de schooluren aan te spreken of kun je een mailtje  sturen. Ook als de klasleerkracht een vraag heeft, zal hij de ouders tussentijds aanspreken met de vraag om eens binnen te springen.
Vraagt het wat meer tijd ,dan nodigen we je uit voor een gesprek. Op onze vraag of op de vraag van de ouders kunnen er op dit gesprek nog externe partners aanwezig zijn bv. de CLB-medewerker, een logopedist, een kinesist, … De aanwezigheid van deze hulpverleners maakt het mogelijk om meer expertise in te schakelen.

Op deze wijze willen wij ervoor zorgen dat er voor onze kinderen geen ontwikkelingskansen verloren gaan en zetten we in op kinderen die op hun tempo, met hun kwaliteiten of eigenheden een fijne basisschooltijd beleven.