Inschrijvingen

Capaciteitsbepaling schooljaar 2019 - 2020

Het maximaal toegelaten aantal kleuters per geboortejaar is vastgelegd op 26.

Het maximaal toegelaten aantal leerlingen per leerjaar is vastgelegd op 26.

Aantal vrije plaatsen voor het komende schooljaar

* Peuterklas (° 2017): 1

* 1ste kleuterklas (°2016): 1

* 2de kleuterklas (°2015): 3

* 3de kleuterklas (°2014): 2

* 1ste leerjaar: 4

* 2de leerjaar: 2

* 3de leerjaar: 0

* 4de leerjaar: 0

* 5de leerjaar: 0

* 6de leerjaar: 5

Laatst aangepast op 19/06/2019

Gelieve vooraf een afspraak te maken. (016/60.25.71)

Voorrangsperiodes inschrijving schooljaar 2019-2020

Onze school werkt met voorrangsperiodes.  We hebben een voorrangsperiode voor:

  • leerlingen van dezelfde leefeenheid (broers en zussen): inschrijven van 1 tot en met 14 maart 2019;
  • kinderen van personeelsleden: inschrijven op 15 maart 2019;
  • alle andere kinderen: inschrijven vanaf 16 maart 2019.

Toelatingsvoorwaarden

Wanneer kan mijn kind naar school? Bereken het hier!

Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister. Zij worden slechts éénmaal ingeschreven volgens chronologie.

Wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister. Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet leerplichtig.

Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op de volgende instapdagen:

  • de eerste schooldag na de zomervakantie;
  • de eerste schooldag na de herfstvakantie;
  • de eerste schooldag na de kerstvakantie;
  • de eerste schooldag van februari;
  • de eerste schooldag na de krokusvakantie;
  • de eerste schooldag na de paasvakantie;
  • de eerste schooldag na Hemelvaartsdag.

Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en in de school toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen.