Verslag vergadering

Verslag van de ouderraad van 10/05/2016

Aanwezig: Kris, Cisca, Billy, Kelly, juf Anneke, Juf Annelies, Juf Martje, Timon (verslag)

Verontschuldigd: Ann, Yana, Luc, Freek, Pascale, Kristel, Juf Hilde

 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
  1. Geen op of aanmerkingen
  2. Verslag wordt goedgekeurd
  3. Verslag moet nog getekend worden door de afwezigen
 2. Financiële stand
  1. Opbrengst van de quiz is : 1407.99 euro
  2. Ter vergelijking met vorig jaar was dit 831 euro.
  3. We hadden meer ploegen, de inschrijving per ploeg was 20 euro ipv 15 euro, er is meer eten verkocht waar meer winst op wordt gemaakt
  4. Schenken van cava was ook groot succes
  5. Eindtotaal: 3031 euro
 3. Inzamelen elektrisch afval
  • Er is een mail verstuurd naar het VCOV
  • Maar tot op heden is er nog geen reactie op de mail.
  • Wordt nog opgevolgd, mogelijks project volgend jaar?
  • Er wordt wel aangehaald dat het ophalen van elektrisch afval op voorhand moet worden aangekondigd.
  • School ontvangt ook geld voor het inzamelen van batterijen. Misschien moet dit terug actueler en ruimer bekend gemaakt worden.
 4. Kriebelteam
  1. Terug lichte stijging in het aantal “positieve” gevallen
  2. Wordt nog een nieuwe controle gepland dit jaar
 5. Project dode hoek
  • Dode hoek lessen zijn zeer nuttig. Kinderen hebben totaal geen besef van het zicht vanuit een vrachtwagen.
  • Vorige keer werd deze sessie aan de schoolpoort zelf gegeven. Zo bereik je meer kinderen, maar ook de ouders. Dit lijkt ons nog beter.
  • De bemerking wordt doorgegeven aan het gemeentebestuur. (Kelly)
 6. Schoolfeest (uitwerken presentatie)
  • Presentatie van vorig jaar wordt doorgegeven en aangevuld
  • Helperslijst komt in orde
 7. Parkeerbeleid (opvolging)
  • Nog geen antwoord van de verkeerscommissie
  • Achterwaarts parkeren staat op de flyers, maar moet in principe niet meer
  • Voetjes moeten terug ingeschilderd worden (klusjesdagen?)
  • Bus parking moet ook beter aangeduid worden
 8. Varia
  1. Voorstel om bingo avond te organiseren – idee wordt enthousiast onthaald… wordt uitgewerkt als activiteit voor volgend jaar – 19 november 2016
   • Wordt als volgt uitgewerkt:
    • Per ronde een kleur
    • 1 kaart kost 2 euro – 3 kaarten voor 5 euro
    • Per ronde nieuwe kaarten kopen – als je niet meer wil meedoen kan je stoppen
    • Op einde werkjaar een werkgroep oprichten om dit verder uit te werken.
  2. Quiz 2017 - 11 maart 2017!
  3. Enthousiaste reacties op de “vele” uitstappen die er gedaan worden
  4. Idee van 2de hands beurs of rommelmarkt wordt geopperd om terug te organiseren?
   • Eventueel samen met het schoolfeest (voormiddag markt namiddag schoolfeest)
   • Wordt herbesproken in brainstorm zomer 2016
  5. fietsexamen
   1. Voldoende helpers gevonden
  6. Zonecreme
   • Voorstel om een bus te kopen per klas
   • Idee wordt positief onthaald, maar houdt wel een risico in voor kinderen met allergieën…
   • Moet ook toestemming voor gevraagd worden voor aankoop (zie punt G).
   • Wordt wel gevraagd om meer schaduw te creeren op het speelplein voor de kleuters.. er is een systeem aanwezig .. wordt bekeken op woensdag 11 mei na het fietsexamen.
  7. Mededeling van de preventieadviseur inzake aankoopbeleid:
   1. Er is een ABC lijst voor alle aankopen in school (ook voor ouderraad)
   2. A = geen toelating
   3. B = eenmalig advies van preventieadviseur, mag nadien opnieuw aangekocht maar moet dan wel identiek dezelfde zijn.
   4. C = altijd advies vragen (bij elke aankoop!)
  8. Er zijn een aantal curverboxen voor fruit en koeken defect
   • Er komt een inventarisatie van de noden en dan zullen er nieuwe aangekocht worden. (kelly)
   • Klusjes dagen
    • 4-5-6 juli – 26 – 30 en 31 augustus
  9. receptie 6de jaars
   1. Helpersmail wordt nog verstuurd.
   2. Ann, Kris, Kelly, Billy en Ciska komen helpen.
 • Data volgend jaar
  • Infodagen 2016-2017: 5 en 6 september
  • Eerst in groep dan daarna in klas.
  • Eerste ouderraad 12 september 2016

Directie laat weten tegen begin volgend jaar meer concrete info te hebben over een doel waar gespaard voor kan worden (in kader van muziek traject)

De voorzitster sluit de vergadering af met de officieel bedanking voor het afgelopen werkjaar.

Tijdens de afsluitende bespreking wordt geopperd om alsnog een brainstorm te doen in de zomermaanden.