Verslag ouderraad 27 maart 2018

 

Beste ouders

Hierbij sturen we jullie graag een kort verslag door van de ouderraad. Zo weten jullie waar wij mee bezig zijn en wat we al besproken hebben en nog van plan zijn in de toekomst.
Het volledige verslag kan u altijd raadplegen op het secretariaat van de school.
Moest u vragen hebben over de ouderraad, haar werking of zin hebben om deel uit te maken van de ouderraad mag je ons altijd contacteren via:

ouderraad@haachtstation.be of 0498 63 28 33 (Timon Versmissen, voorzitter ouderraad)

Kort verslag 27 maart 2018

Evaluatie van de afgelopen  activiteiten

  1. Gespreksavond:
   1. weinig volk: ongeveer 30 personen. Weinig mensen van de school, enkel een aantal van de ouderraad en 1 of 2 mensen van de school.
    Mensen zijn een beetje op hun honger blijven zitten over het onderwerp. Te algemene uitleg. Het onderwerp is een beetje anders voorgesteld dan gebracht: geen quiz en spel. Misschien is het op voorhand niet duidelijk afgesproken wat de verwachtingen van de avond waren.
   2. Mensen met kinderen in de kleuterklas voelden zich misschien niet aangesproken omdat die kinderen vaak niet alleen op de computer zitten. Voor de rest konden alle mensen van de lagere school zich aangesproken voelen om af te komen.
   3. Goeie samenwerking met de CM en de Gezinsbond
  2. Potgrondactie: (vorig jaar ontstaan uit de ouderraad, dit jaar door de ouders van het 1ste leerjaar)
   1. Iets minder opbrengst en verkoop.
   2. Door de regen was de verkoop van de cake niet dichtbij het ophalen van de potgrond.
   3. Onduidelijk wie dit trekt, of welke mensen in gang moeten schieten om de actie op poten te zetten. Moet dit meer van de ouders komen of meer door de juf? Meer duidelijkheid nodig naar volgend jaar.
 1. Komende activiteiten
  1. Schoolfeest: 26mei
  2. 16 mei: 6de jaar fietsexamen.
  3. Papierslag: 1 en 2 juni
   1. QPS: we mogen er terug opslaan
   2. De Peppers is terug in orde. Aan het zelfde tarief als vorig jaar.
   3. Timon vraagt na of we de parking bij APOK ook mogen gebruiken.
   4. Vooropslag kan ook in de oude locatie van KFC Sparta Haacht, op het B-terrein langs de Elleveldweg.  We mogen stokkeren vanaf nu
   5. Annelies vraagt aan Danny om het op Gimme te zetten zodat de ouders al hun papier al kunnen binnenbrengen. We vragen aan de school om geen papier meer buiten te zetten.
  4.  Rock Werchter:
   1. Kelly en Timon zijn naar de info vergadering geweest met Altsien (organisatie)
   2. Er is een  nieuwe groep die de camping zal leiden
   3. we krijgen geen tickets als we gaan werken… finaciële blijft hetzelfde.
   4. Er wordt beslist dat we niet kunnen deelnemen als we geen tickets krijgen voor onze medewerkers
  5.  Quiz: verschuiven naar het najaar.
   1. De datum voor de quiz wordt bepaald op 24/11/2018
   2. Vanuit de leerkrachten en school wordt gevraagd om wel duidelijk te maken dat de doelgroep ouders en sympathisanten zijn en er ook voor te zorgen dat de vragen qua niveau hieraan aangepast zijn.
 2. Kriebelteam:
  1. goede vooruitgang. Bij kinderen die vaak last hebben van luizen hebben we toestemming gekregen van de ouders om de kinderen zelf met een speciale kam te behandelen. Dit is goed gelukt. Duimen dat het zo blijft.
 3. Speelplaats:
  1. we zijn niet geselecteerd voor pimp je speelplaats
  2. de werkgroep zet zijn werk verder en zullen binnenkort samenkomen om de verdere stappen te zetten
 4. Schoolraad:
  1. Het verslag van de schoolraad was nog niet binnen en de ouderraad afgevaardigde was niet aanwezig op de vergadering.
 5. Fluohesjes:
  1.  zou vanaf volgend jaar in het schoolreglement komen dat alle kinderen die te voet of met de fiets komen een hesje moeten aandoen. Alle kinderen krijgen dan een hesje.
  2. Eerst kijken hoeveel hesjes er nog in de school aanwezig zijn.
  3. Kan de rest van de ouderraad? Nadien zelf te aan te kopen door de ouders als ze te klein zijn.
  4. Wordt opnieuw meegenomen naar volgende vergadering
 6. Audio installatie is geleverd.  
  1. Er wordt gevraagd aan de directie om dit Via gimme te verspreiden zodat de ouders dit ook weten.
 7. Zebrapad/markering
  1.  Er is nazicht gedaan en gesteld  dat het nog goed ligt en nog zichtbaar is.
  2. De ouderraad stelt toch de  veiligheid in vraag. Timon bespreekt dit met e.
 8. Varia
  1. Er werd opgemerkt dat de Klok in de  sportzaal 5min fout staat
  2. Ouderraad voorstellen tijdens het infomoment in september? Te weinig bekendheid.
  3. Ouders kennen elkaar te weinig: activiteit zodat mensen elkaar al leren kennen als ouders van kleuters. Picknick? Kennismakingsactiviteit? Samen naar bloso via een doodle? ---  wordt verder uitgewerkt en meegenomen naar volgende vergadering

Secretaris ouderraad

Machteld Priëls

 

Voorzitter

Timon Versmissen